ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής προσέγγισης. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η επανεκπαίδευση του ασθενούς σε σωστές στάσεις και κινητικά πρότυπα.

 • Λειτουργική Αερόβια Βελτίωση
  1. Διάδρομος
  2. Ποδήλατο
  3. Ελλειπτικό
 • Λειτουργική Αναερόβια Βελτίωση
  1. Ελεύθερα Βάρη
  2. Λαστιχα – Tubes Theraband
 • Ιδιοδεκτικότητα – Ισορροπία – Νευρομυϊκή Συναρμογή
  1. Πλατφόρμες Ισορροπίας
  2. Τραμπολίνο
 • Θεραπευτικό Pilates
Facebook Twitter Pinterest Plusone Email
ΕΜΒ/ΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ
ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞ. ΠΑΙΔΙΩΝ